Al Di Meola meets Steve Vai in Prague (2012)

Al Di Meola meets Steve Vai in Prague (2012)

July 31, 2012 – Steve Vai and Al Di Meola partcipate in the G3 Concert in Prague

Comments are closed.